IGOR ŠETER - SKULPTURA "RAZGOVOR SA PESNIKOM LAZOM KOSTICEM"

Spomenik pesniku Lazi Kostiću postavljen je u Somboru ispred kuće u kojoj je živeo sa suprugom Julijanom Palanački. Skulptura je urađena u prirodnoj veličini, u bronzi. Spomanik je vajarski rad Igora Šetera. Sombor, Srbija, jun 2011.

The sculpture "Talk with poet Laza Kostic"

Monument to poet Laza Kostic in life size, in bronze, by sculptor Igor Seter, Sombor, Serbia, June 2011.

YouTube:

http://youtu.be/t9mUJnqfojY

Modelovanje skulpture u glini. Vajar : Igor Šeter. Skulptura "Razgovor sa pesnikom Lazom Kostićem" (1.deo)

Molding sculpture in clay by sculptor Igor Seter. Sculpture "Talk with poet Laza Kostić" (part 1)

http://youtu.be/m3P49HQMuOA

Hladno livenje skulpture u materijalu kamen-smola.Vajar : Igor Šeter.Skulptura "Razgovor sa pesnikom Lazom Kostićem" (2. deo)

Cold casting of sculpture in stone-resin by sculptor Igor Seter. Sculpture "Talk with poet Laza Kostić" (part 2)

http://youtu.be/Ms5IlY7ztMg

Livenje spomen obeležja odnosno skulpture "Razgovor sa pesnikom Lazom Kostićem" (3.deo) u bronzi, rad vajara Igora Šetera.

Casting of sculpture "Talk with poet Laza Kostic" in bronze by sculptor Igor Seter (part 3).